Home / Nieuws

Digitale Plein-air painting 30 August 2018

Time-lapse filmpje behorend bij het artikel dat is verschenen in het praktische kunsttijdschrift Atelier nr 196.

Opening 'Het vleermuisparadijs' 20 July 2018

6 Juli is het vleermuisparadijs feestelijk geopend. 'Het Vleermuisparadijs' is een leefomgeving ontworpen door de vier basisschoolleerlingen Ireen Kok, Stefanie van Kerster, Loes Veurink en Marit van der Beek onder leiding van hun docent Gerriën Groen. Zij wonnen met hun ontwerp de provinciale prijsvraag; 'Groen, Groener, Groenst'. Het project bestaat uit een vleermuisbiotoop; aanplanten van vruchtbomen, zaaien van wilde bloemenmengsels, een beheersadvies en meerdere onderkomens. Een door mij ontworpen winterverblijf dient tevens als markering voor het project. Met dank aan; Theo Douma (vleermuisspecialist) Harm Bloemhof (vleermuiskastenbouwer) Remco Uithol (gemeente Dalfsen) Dick Borneman (technisch tekenaar).

 

Zunnewendefestival 2018 22 June 2018

Ook dit jaar heeft mijn werk weer een rol gespeeld op het jaarlijkse 'Zunnewendefestival'. Een (streek)taalfestival in Hellendoorn. Een aantal grotere werken van mij uit afvalplastic werden getoond. Ook heb ik live een staatsieportret gemaakt van de 'Zunnekoniginne' (Claudia Besselink-Leemreize). Hiernaast was ook mijn gedicht 'What's in a name' het Zunnewendegedichtgedicht voor de 'Zunnewende 2018'. 

 

De werken uit afvalplastic;

 

 

Live portretteren; 

Foto Thomas Bartelds (boven)

 

Het 'Zunnewendegedicht 2018' (Foto's Thomas Bartelds).

Zunnewendegedicht 2018 21 June 2018

Uitleg Zunnewendegedicht 20 June 2018

Hier onder een korte uitleg en de tekst van het gedicht.

(Opname; Michael Vink, Pascrea)

 
Het Zunnewendefestival is een (streek)taalfestival met een Nedersaksische basis. Het uitgangspunt is de zomerzonnewende; een moment dus in de tijd, maar ook 'gewoon' een feest ter ere van het leven en de vruchtbaarheid. In de essentie gaat mijn Zunnewendegedicht hier over, maar zet het ook de taal centraal als beschrijving van een specifieke wereld. In een andere taal worden dingen anders gekend (of soms zelfs niet, als er geen woorden voor zijn). Het Nedersaksisisch is dus niet 'gewoon' een dialect maar een taalsysteem dat het denken van een grote groep mensen door de eeuwen heen in zich meedraagt. Nedersaksich wordt gesproken in Oost Nederland en midden Duitsland tot en met Denemarken, vandaar de het ook de officiële taal van 'De Hanze' was. 
Hier onder de tekst van het gedicht een daar onder nog een korte uitleg.
 
What's in a name….
 
De taal zit in de ding'n…
Aj weet wat Regge betekent dan leg ie d'r geen dieken langs...
Wej leeft een name, doar buj met estart en doar goj waarschienlijk ok met dood….
Ie bunt enuumd; deur oe va, moe, moaten of as oepoe oe zachies reup..
Van die hele Regge is een uur later gien druppel geliek en toch ligge d'r net zo bij as gister...
De namen die wej de ding'n geeft bunt bakens in de tied..
Tot ok oonze taal vergiet en dr niets meer is dan stilte..
Wej spreekt een taal, wej nuumt de dinge..
Leaven doej niet noar de letter, moar noar de woorden….; ieje, ikke oe….
Wej bunt met mekare; low doar op proosten!
Zunnewende tweeduzendachttiene; een nej woord, een neje name, een nej begun, een neje kans!
 
Over dit stukje:
'Name' (Eng). naast 'name' (dialect) vind ik interessant; zelfde basis ? (Angel-, Nedersaksisch?) De Regge; overstromen in relatie met de kanalisatie; als je weet wat Regge betekent.... Regge is afgeleid van het Latijnse 'rigare' = overstromen.
De taal zegt dus iets over de dingen en staat er niet totaal los van... Of ontstaat vanuit... (Sinds de kanalisatie was de Regge zichzelf niet meer..). Letters vormen woorden die betekenis hebben. Maar ook onze taal verdwijnt... Worden de dingen dan nog gekend?
De vrije Regge is ook weer een verwijzing naar het leven en de cultuur die regels op legt; leven doe je niet naar de letter (fundamentalisten), maar naar de woorden (letters hebben geen betekenis, pas als je woorden vormt dan kun je iets zeggen..).
Mensen die naar de letter leven vergeten het woord... Zonder woorden ken je ook de ander niet; ieje ikke oe....

Oudere berichten